top of page

Kontaktpersoner i Teglværksparken

Farson Ejendomsservice v. driftleder Lars Schjerlund på døgnvagt/vagttelefon 28114703.
Eller vicevært Sami på tlf. 28444743

Administrator Tlf. 33 22 99 41

Boligexperten Administration A/S
_________________________________________________________________________________

Ved akut opståede skader på ejendommen, hvor beboeren ikke kan få forbindelse med viceværten eller ejendomsadministrationen, kan hjælp tilkaldes direkte til følgende:


El-installatør Tlf. 49 13 27 73
Sydkystens el-forretning A/S

VVS  Tlf.45 81 55 77
Poul Sejr Nielsen A/S

Låsesmed  Tlf. 45 86 01 10
Låsesmed Langhoff 

Fjernvarme  Tlf. 45 16 05 00, vagttlf. 45 16 05 60
NORDFORS

Kabel-tv  Tlf. 80 80 40 50
YouSee 

 


Disse oplysninger hænger også i opgange og på udhængsskabe.
 

OBS!

For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejendommen uvedkommende, vil udgiften blive faktureret direkte til den pågældende rekvirent, ligesom det bemærkes, at fakturaen ved udkald udenfor normal arbejdstid vil blive påført et betydeligt vagttillæg.
 

Planlagt vandlukning i forbindelse med individuelle arbejder i lejlighederne må kun foretages efter forudgående aftale med ejendommens vicevært med ca. 3-4 dages varsel. Det henstilles i den forbindelse til at beboerne anvender ejendommens faste VVS-installatør, grundet dennes kendskab til installationerne. 

bottom of page