top of page

Nyhedsbrev nr. 9 Oktober 2021

Nyhedsbrev nr 9 oktober 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen.

Vi har haft vores første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Der er gode takter og mange gode kræfter, der er klar til at tage fat. Se ansvarsfordeling i referatet.


Der har været brand i en lejlighed i blok 2, heldigvis uden nogen kom til skade og kun med skader i lejligheden. Skaderne dækkes af forsikringen. Bestyrelsen arbejder videre med brandtiltag.


Vi har haft besøg af en strejferrotte ved blok 15. Kommunens rottemand sagde, at alt var fint i Teglværksparken. Vi skulle dog være opmærksom på at flytte fedtbakker fra grillene i haverne og være påpasselig med fuglefodring. Sørg for at der ikke ligger frø på jorden.


Vi planlægger en løgdag. Vi har penge fra salget af vores gamle skraldestativer som kan bruges til løgindkøb. En gang i slutningen af oktober eller begyndelsen af november mødes alle der har lyst og hjælper hinanden med at grave løg ned. Husk evt. spade eller skovl. Dato følger.


Fæstningerne til svalegangsgelændrene er ved at blive udskiftet. Lige nu foregår arbejdet i blok 5. Blok 1 til 4 står for tur.

Arbejdet med at få sat skridsikkertape på trapperne til svalegange er i gang.

Vi arbejder på at få opsat chikane på stien ved blok 7. Vi er i dialog med kommunen.


Jordfaldshullet ved blok 5 er under udbedring. Heldigvis dækker forsikringen, da der er konstateret hul på kloakken.


Første indslag fra beboerforeningen bliver søndag d. 31. oktober, hvor der bliver skåret græskarhoveder på legepladsen kl. 14. Beboerforeningen indkøber 10 græskar og lys. De færdige græskarhoveder bliver placeret rundt omkring i vores bebyggelse.


Vi håber, at se mange til den ekstraordinære generalforsamling d. 14. oktober og til orienteringsmødet d. 3. november. Begge dage på Humlebæk skole, Baunebjergvej, fællesrum 2. Til den ekstraordinære GF opfordrer vi til at give fuldmagten videre, hvis du er forhindret.


Mange hilsner Alistair, Flemming, Jens, Kirsten og Birgitte

58 visninger3 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr 8, september 2021 Vi håber, I har haft en god sommer. Tirsdag d. 14. september 2021 kl 17 afholder vi generalforsamling i fællesrum 2 på Humlebæk skole, Udskolingen, Baunebjergvej. Alle

Teglværksparken 20. maj 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen... Desværre har Dana og Nanna forladt bestyrelsen af personlige årsager. Nanna bliver heldigvis ved med at tage sig af vaskerierne.

Allerførst velkommen til vores nye/gamle viceværter Sami, Lars og søn. Vi er så glade for, at der nu igen bliver orden i Teglværksparken. Og der er nok at se til. Der er kommet en del nye beboere. Vel

bottom of page