top of page

Nyhedsbrev nr.7

Teglværksparken 20. maj 2021

Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen... Desværre har Dana og Nanna forladt bestyrelsen af personlige årsager. Nanna bliver heldigvis ved med at tage sig af vaskerierne. Hun kan kan kontaktes i nr 379a eller på vores mail.

Som I nok kan forstå mangler vi hænder. Så vi håber, at nogen af jer har mulighed for at hjælpe os med ad hoc opgaver, og at I vil overveje, at stille op til bestyrelsen ved næste GF.


Der er kommet endnu flere nye beboere. Specielt i de nye blokke. Velkommen til jer. Vi håber, I bliver glade for, at bo her.

Til jer, der allerede bor her, hjælp dem med at finde sig godt til rette i Teglværksparken. Fortæl dem bl.a., at de kan henvende til vore viceværter og bestyrelsen, hvis de har behov for information.

Der er en gruppe på Facebook for Teglværksparken, vores hjemmeside og Probo.


Der har igennem et stykke tid været problemer med at byens cykellister kører igennem vores bed imellem blok 7 og banen. Der har været opsat forskellige hegn, der er blevet sparket i stykker. Det går ud over vores buske og det er utrygt at færdes på stien. Nu ser vi os nødsaget til, at sætte et mere holdbart hegn op. Det bliver et galvaniseret hegn i 1/2 meters højde. Arbejdet går i gang snarest.

Så er blok 7 færdig renoveret.

Beplantningen ved blok 7 genetableres hurtigst muligt.

Gelænderne i opgang 303, 309, 337, 339 og 389 er reparerede.

Vinduesmanualen til blokkene 7 til 15 er revideret. Den kan hentes hos Kirsten 367 b.

Mht. biodiversiteten, har vi aftalt med viceværterne, at græsplænerne bliver slået højt, den gamle legeplads bliver tilsået med blomsterfrø, der tiltrækker bier og sommerfugle og vi har bestilt 10 sommerfuglebuske i forskellige farver, som et lille forsøg.

Vi afventer Generalforsamlingen før yderligere tiltag.


Vi har et problem med mange hundeefterladenskaber på både stier og i bede, saml venligst op!

Der er faldet et beslag ned fra et gelænder på svalegangen i blok 3. Vi igangsætter en undersøgelse af samtlige gelændere. Derefter går et reparationsarbejde i gang.

I aprilmåned havde vi et strømsvigt pga. en kortslutning. Det bliver nødvendigt, at udskifte en del af ledningerne i el-skabet i blok 5.

Næsten alle af vores gamle skraldestativer er blevet solgt. De resterende bliver destrueret.

Indtægterne bliver brugt til blomsterløg, der kan lægges i efteråret.

Der kommer en cykeloprydning ved stativer og i kældere sidst i maj eller begyndelsen af juni måned.

Hvis I har kommentarer til det grønne område, så kontakt bestyrelsen.

Viceværterne har brug for arbejdsro.

Ved renoveringer af lejligheder og haver skal der vises hensyn til naboer og husk at varsle. Sørg for at holde orden på byggepladsen.

Hegn i haverne skal placeres højst 5 meter fra husmur og må højst være 1,80 meter høje. Der skal plantes hæk uden for hegnet til grønne arealer.

Ved blok 1 til 6 skal det være spirea og ved blok 7 til 15 liguster. Er du tvivl kontakt bestyrelsen.

Vi regner med og håber på en General forsamling i begyndelsen af september.

Indtil da ønsker vi jer en rigtig god sommer.

Med venlige hilsner Michael, Kirsten og Birgitte

13 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr 9 oktober 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen. Vi har haft vores første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Der er gode takter og mange gode kræfter, der er klar til at tage

Nyhedsbrev nr 8, september 2021 Vi håber, I har haft en god sommer. Tirsdag d. 14. september 2021 kl 17 afholder vi generalforsamling i fællesrum 2 på Humlebæk skole, Udskolingen, Baunebjergvej. Alle

Allerførst velkommen til vores nye/gamle viceværter Sami, Lars og søn. Vi er så glade for, at der nu igen bliver orden i Teglværksparken. Og der er nok at se til. Der er kommet en del nye beboere. Vel

bottom of page