top of page

Nyhedsbrev nr. 5

Nyhedsbrev d. 28. januar 2021

Så er det tid til næste nyhedsbrev.

Vi håber, I er kommet godt ind i det nye år trods alle restriktionerne.

Vi må holde ud lidt endnu, og være tålmodige.


Som I kan se i vores referater, har vi gang i mange ting ud over den daglige vedligeholdelse, der har krævet mange kræfter.

Vi kan nævne sætningsskadereparationen både ude og inde i blok 7, VVS-arbejde i blok 15, genopførelsen af skraldegården, diverse vandskader og andet.

Gennem længere tid har der været stor utilfredshed med Pulira pga. uigennemsigtige regninger og utilfredsstillende arbejdsindsats.

Vi nærlæste kontrakten og opdagede desværre, at kontakten var tegnet med et års uopsigelighed og derefter 6 måneders opsigelse.

På et bestyrelsesmøde besluttede vi at kontakte en advokat for at undersøge muligheden for at komme ud af kontrakten. Han kunne efterfølgende konstatere, at kontrakten var ugyldigt indgået pga. de seks måneders opsigelse. Nu er Pulira opsagt med udgangen af februar måned 2021.

Vi har bedt Viridis og Hovedstaden Ejendomsservice om at give et tilbud på viceværtsfunktionen og den daglige vedligeholdelse af Teglværksparken.

Vi har gennemgået begge tilbud nøje, og valgt HE pga. mængden af ydelser og deres erfaringsgrundlag i Teglværksparken. HE starter 1. marts 2021 med to mand hver dag (Sammi og Kent) Vi glæder os til samarbejdet.


Den 13/1 har en bygningssagskyndig fra BoligExperten været rundt i vores bebyggelse for at samle materiale til den tilstandsrapport vi har bestilt. Denne skal skabe grundlag dels for de lån, der skal optages, og for de beslutninger vi skal tage på generalforsamlingen om de kommende renoveringsopgaver. 


Vores nye skraldegård er taget i brug og vi gør i den forbindelse opmærksom på, at den tømmes den 2. tirsdag i måneden. Skraldegården er beregnet til storskrald. Madvarer, restaffald, plast, pap, glas, papir og metal skal stadig i molokkerne.

De to ekstra p-pladser bagved skraldegården er midlertidige, indtil vi får afklaret cykelparkeringsbehovet.

Som I sikkert har set, er Fastelavn desværre aflyst pga. covid-19.


Vi har fået henvendelser om, at der står for mange ting i kældergangene. Disse genstande skal fjernes inden udgangen af januar. Vi går en runde 1. uge af februar, så skal alt, hvad I vil beholde, være væk.


Vi opfordrer jer endnu en gang, til at tilmelde jeres e-mail til Cecilie på Cecilie@boligexperten.dk. da vi for fremtiden kun sender nyhedsbrevet ud på Probo via mail, Facebookgruppe og hjemmesiden.

Nyhedsbrevet bliver også hængt op i udhængsskabet.

Vi har fået nogle henvendelser ang. varmeregnskabet. En beboer gjorde os opmærksom på, at man hos Techem kan tilkøbe tilgangen til en App, hvor man kan følge med i ens varmeforbrug. Efter henvendelse til Techem, fandt vi desværre ud af, at en sådan tilgang koster 16.000 kr. om året. Det er mange penge og en sådan beslutning hører til på en generalforsamling.


Bioaffaldsmolokken er og skal forblive låst. På en eller anden mærkelig måde har nogen alligevel fået låget op og smidt affald i molokken. Der må ikke være affald i biomolokken, da den ikke er i brug endnu. Derfor har vi været nødt til at bestille en særtømning som koster 3000 kr. Ærgerlige penge.


Peter er desværre trådt ud af bestyrelsen, han er dog stadig tilknyttet bestyrelsen som konsulent på specielle opgaver.

Vi har gjort os nogle overvejelser i bestyrelsen, om hvad vi vil gøre i det nye år. Bl.a. kunne vi godt tænke os at få stiftet en beboergruppe, der skal starte forskellige aktiviteter op, et grøntudvalg baseret på mere biodiversitet i Teglværksparken oa.

Vi håber, der er nogen, der har lyst til at deltage.

Skriv til os, hvis du vil være med til at gøre Teglværksparken til et sjovere og smukkere sted at bo.

Mange hilsner

Nanna, Dana, Michael, Kirsten og Birgitte

19 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Nyhedsbrev nr 9 oktober 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen. Vi har haft vores første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Der er gode takter og mange gode kræfter, der er klar til at tage

Nyhedsbrev nr 8, september 2021 Vi håber, I har haft en god sommer. Tirsdag d. 14. september 2021 kl 17 afholder vi generalforsamling i fællesrum 2 på Humlebæk skole, Udskolingen, Baunebjergvej. Alle

Teglværksparken 20. maj 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen... Desværre har Dana og Nanna forladt bestyrelsen af personlige årsager. Nanna bliver heldigvis ved med at tage sig af vaskerierne.

bottom of page