top of page

Teglværksparken

Humlebæk 

Nyt 

Her kan du læse hvad der sker i Teglværksparken. Sociale begivenheder, nyt fra bestyrelsen, det grønne udvalg og meget mere. 

Opdateret: 26. nov. 2020

Nyhedsbrev nr 3 28. oktober 2020 Som alle nok ved, har vi været udfordret af vores varmeanlæg. Heldigvis blev fejlen fundet og problemerne er ovre. Dog skal vi alle huske at få efterset vores termostater en gang om året.


Molokkerne er færdige og taget i brug. Da vi venter på at kommunen kan håndtere bioaffald er molokken aflåst. Det gamle skralderum bliver genetableret i mindre størrelse og skal indeholde vores kemikalieskab og mindre båse til storskrald. Vi deltager i den kommunale storskraldsordning, hvor affald bliver afhentet den 4. torsdag i måneden.


Sætningsskaderne i lejlighederne i blok 7 forventes udbedret i løbet af november måned.


D. 1. november åbner vi vores hjemmeside, www.teglvaerksparken.com. Ligeledes overgår vi d. 1. november til digitalinformation dvs. at I modtager information via hjemmesiden og mails. Hvis I ikke har afleveret mailadresse til Cecilie@boligexperten.dk endnu, så gør det inden 1. november. Dog bruger vi stadig udhænsskabet ved skraldegården til information.


Første søndag i advent tænder vi juletræet kl. 17 på legepladsen. Vi følger Covid 19 udviklingen og vender tilbage med flere detaljer.


Vaskebrikker bliver fra nu af udleveret af Nanna i 379 a


Vi er blevet kontaktet af Jan Arne Hansen, der har gjort os opmærksom på at han ikke var med i gruppen der stillede et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse. I vores brev skrev vi at mistillidsvotummet var kommet fra den gamle bestyrelse. Undskyld fejltagelsen.


Bestyrelsen har modtaget en mail ang. biodiversiteten i Teglværksparken. Det foreslås at vi laver flere steder med insektvenlige blomster og planter i det hele taget. I hører mere, men gode ideer modtages.


Vi håber at der igen kan etableres en beboerforening i Teglværksparken. Vi har fine faciliteter som kan anvendes til mange formål. Beboere der har lyst til at være med i processen kan henvende sig til Kirsten 367b eller på mailen tvparken@gmail.com


Et lille hjertesuk fra bestyrelsen. Vi opfordrer jer alle til at hjælpe hinanden og holde den gode tone og dermed det gode naboskab. Derudover vil vi også bede jer om at være med til at holde vores smukke område rent og pænt.

Mvh. Bestyrelsen

Opdateret: 26. nov. 2020

Nyhedsbrev 2 Humlebæk d. 21. september 2020

Nu er det tid til næste nyhedsbrev fra bestyrelsen. Vi ser frem til fortsættelsen af generalforsamlingen på mandag d. 28. september kl. 18 i kantinen på Humlebæk skole, Baunebjergvej. I forhold til de nye covid 19 restriktioner, skal vi alle bære mundbind. Husk derfor at medbringe et sådant.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at der er sendt breve og mails ud til alle beboere og ejere, hvor den gamle bestyrelse ønsker at stille et mistillidsvotum til den nuværende bestyrelse. De grunde den gamle bestyrelse giver for mistillidsvotummet, er ikke et billede vi kan genkende. Teglværksparkens renovering ligger os meget på sinde , og derfor har vi behov for lige at give en opdatering af vores arbejde i den korte tid vi har fungeret som bestyrelse.

Vi er allerede i godt i gang. Vi har bedt Bolig Experten om at skaffe de bedste lånemuligheder og er i dialog med Bolig Experten om Jann og partners oplæg til renovering af Teglværksparken.

Vi har også brugt meget tid på at rekonstruere økonomien pga. mange ubetalte regninger, inkassobegæringer og rykkere helt tilbage fra april måned. Derudover har vi måttet ophæve kontrakter og besvare tilbud, der ikke var annulleret. Til stor undren har vi erfaret via Bolig Experten, at den gamle bestyrelse ikke har ønsket at samarbejde med dem, men selv ville stå for det økonomiske og styringen af renoveringsprojekter. Vi er godt i gang med at etablere et samarbejde med Bolig Experten.

Arbejdet med molokkerne går godt, som I kan se. Vi forventer de står færdig og klar til brug medio oktober. Der vil komme skilte på de enkelte molokker og vi forventer at modtage information fra Fredensborg kommune, som vil blive runddelt.

Vi har fået god hjælp fra Maria Eckert til foreningens nye hjemmeside. Den er stadig under udarbejdelse og vi forventer, at kunne skrive ud i næste nyhedsbrev, at den er klar til brug. Vi glæder os til en nemmere form for kommunikation, da vi for fremtiden vil kommunikere via hjemmesiden. Vi har derfor brug for jeres e-mailadresser. Disse kan sendes til Cecilie Lundkær på mail: cecilie@boligexperten.dk senest 1. november. Nyhedsbrevene vil fra d. 1. november blive udsendt pr mail og ophængt i udhængsskabet og ikke omdelt i Teglværksparken.

Sætningsskade i blok 7 er ved at være udbedret, og forventes afsluttet på fredag.

Kloakkerne er blevet inspiceret i går, så arbejdet med at renovere bunden af kloakkerne ved blok 1 og blok 4 forventes, at gå i gang på fredag. Ved inspektion af Erik Vognsen fra Rentokil fandtes ingen rotter i kloakkerne.

Storskraldrummet er lukket, vi arbejder på at finde en anden løsning til storskrald, og vender tilbage så snart vi har en løsning.

Nu da det er blevet koldere i vejret, har vi så småt brug for varme. Virker radiatorerne ikke tilbyder Jørgen sin hjælp for 50 kr pr. lejlighed.

Vi glæder os til at se jer på mandag d. 28. september

Mvh.

Michael, Peter, Jørgen, Kirsten og Birgitte


Ingen kommende events lige nu
bottom of page