top of page

Teglværksparken

Humlebæk 

Nyt 

Her kan du læse hvad der sker i Teglværksparken. Sociale begivenheder, nyt fra bestyrelsen, det grønne udvalg og meget mere. 

Allerførst velkommen til vores nye/gamle viceværter Sami, Lars og søn. Vi er så glade for, at der nu igen bliver orden i Teglværksparken. Og der er nok at se til.


Der er kommet en del nye beboere. Velkommen til jer. Vi håber, I bliver glade for at bo her.

Til jer, der allerede bor her, hjælp dem med at finde sig godt til rette i Teglværksparken. Fortæl dem bl.a., at de kan henvende til vore viceværter og bestyrelsen, hvis de har behov for information.


Vi glæder os til, at foråret rigtig sætter ind. Det medvirker desværre også til, at det er blevet tydeligt, at der ligger en del cigaret skodder og hundelorte. (Jan samlede næsten 400 skodder op på et par dage.) Helt ærligt, det kan ikke være rigtigt. Begge dele skal i molokken til restaffald.


Den nye skraldegård er ved at være færdig. Nu er der rum til sortering af affaldet. Skiltene er på vej. Vi sender en kraftig opfordring til jer om at sortere alt affald, lige som vi gør i molokkerne. Vi ved godt, at hovedparten af jer er supergode til at sortere. Hjælp med at få de sidste med. Det er ikke vore viceværter, der skal rydde op efter os, det er deres tid ikke beregnet til.

Alle der ikke har modtaget den grønne sorteringsvejledning til molokkerne fra kommunen, kan afhente en hos Sami.


Legepladsen bliver for eftertiden revet hver 14. dag, der kommer mere sand i sandkassen og det vil være dejligt, hvis I vil huske at lægge legetøjet op i sandkassen og sætte nettet på efter endt brug.


Vaskerierne har igen fået døre på. Husk at lukke døren for at dæmpe støjen. Hvis der er spørgsmål vedrørende vaskerierne, kan I henvende jer til Nanna, som bor i 379A.


Biomolokken skal forblive aflåst, da kommunen ikke afhenter bioaffald endnu. Der bliver sat en spærre på, da det koster foreningen 3000 kr. at få en ekstra tømning.


Hvis I udskifter radiatorer, skal I ringe til Lars S. på 28114703, så han kan fylde vand på varmeanlægget igen.


Asfaltskaden på stien ved blok 7 er repareret.

6. april starter håndværkerne med de indvendige sætningsskader i blok 7. Det drejer sig om 4 lejligheder. I den forbindelse vil der være en del støj i april måned.

Gelænderne i 303, 309, 337 og 389 bliver repareret. Snedkeren har været der for at se på skaderne og går i gang hurtigst muligt.


Som besluttet på generalforsamlingen, afholder vi den første af 2 arbejdsdage om året i Teglværksparken søndag den 18. april. Vi modtager gerne forslag til arbejdsopgaver. Bestyrelsen foreslår følgende opgaver: Male affaldsgården 2. gang, male legepladsens træværk, rense trappetrin til svalegangene for gammel tape, rense tagrender på garager, og male garagerne færdigt.

På arbejdsdagen vil der være forfriskninger og lidt spiseligt i løbet af dagen.

I må meget gerne melde tilbage, om I har lyst til at deltage.

Vi afventer selvfølgelig nye Corona restriktioner og tager endelig stilling.


Vi har nye cykelstativer stående. Giv os en melding om, hvor I synes der mangler cykelparkering.


En god ide fra en af vores beboere: Hvis du har lyst, kan du donere et træ til Teglværksparkens forskønnelse.

En beboer foreslår, at vi afholder et loppemarked her i Teglværksparken søndag d. 30. maj. Mere information følger.

Vi afventer selvfølgelig nye Corona restriktioner og tager endelig stilling.


Vi mangler suppleanter i bestyrelsen. Tænk over om du kunne have lyst til at stille op på næste ordinære generalforsamling.


Gem blomsterløg, så de kan graves ned i Teglværksparken senere.


Mange hilsener Nanna, Dana, Michael, Kirsten og Birgitte

Nyhedsbrev d. 28. januar 2021

Så er det tid til næste nyhedsbrev.

Vi håber, I er kommet godt ind i det nye år trods alle restriktionerne.

Vi må holde ud lidt endnu, og være tålmodige.


Som I kan se i vores referater, har vi gang i mange ting ud over den daglige vedligeholdelse, der har krævet mange kræfter.

Vi kan nævne sætningsskadereparationen både ude og inde i blok 7, VVS-arbejde i blok 15, genopførelsen af skraldegården, diverse vandskader og andet.

Gennem længere tid har der været stor utilfredshed med Pulira pga. uigennemsigtige regninger og utilfredsstillende arbejdsindsats.

Vi nærlæste kontrakten og opdagede desværre, at kontakten var tegnet med et års uopsigelighed og derefter 6 måneders opsigelse.

På et bestyrelsesmøde besluttede vi at kontakte en advokat for at undersøge muligheden for at komme ud af kontrakten. Han kunne efterfølgende konstatere, at kontrakten var ugyldigt indgået pga. de seks måneders opsigelse. Nu er Pulira opsagt med udgangen af februar måned 2021.

Vi har bedt Viridis og Hovedstaden Ejendomsservice om at give et tilbud på viceværtsfunktionen og den daglige vedligeholdelse af Teglværksparken.

Vi har gennemgået begge tilbud nøje, og valgt HE pga. mængden af ydelser og deres erfaringsgrundlag i Teglværksparken. HE starter 1. marts 2021 med to mand hver dag (Sammi og Kent) Vi glæder os til samarbejdet.


Den 13/1 har en bygningssagskyndig fra BoligExperten været rundt i vores bebyggelse for at samle materiale til den tilstandsrapport vi har bestilt. Denne skal skabe grundlag dels for de lån, der skal optages, og for de beslutninger vi skal tage på generalforsamlingen om de kommende renoveringsopgaver. 


Vores nye skraldegård er taget i brug og vi gør i den forbindelse opmærksom på, at den tømmes den 2. tirsdag i måneden. Skraldegården er beregnet til storskrald. Madvarer, restaffald, plast, pap, glas, papir og metal skal stadig i molokkerne.

De to ekstra p-pladser bagved skraldegården er midlertidige, indtil vi får afklaret cykelparkeringsbehovet.

Som I sikkert har set, er Fastelavn desværre aflyst pga. covid-19.


Vi har fået henvendelser om, at der står for mange ting i kældergangene. Disse genstande skal fjernes inden udgangen af januar. Vi går en runde 1. uge af februar, så skal alt, hvad I vil beholde, være væk.


Vi opfordrer jer endnu en gang, til at tilmelde jeres e-mail til Cecilie på Cecilie@boligexperten.dk. da vi for fremtiden kun sender nyhedsbrevet ud på Probo via mail, Facebookgruppe og hjemmesiden.

Nyhedsbrevet bliver også hængt op i udhængsskabet.

Vi har fået nogle henvendelser ang. varmeregnskabet. En beboer gjorde os opmærksom på, at man hos Techem kan tilkøbe tilgangen til en App, hvor man kan følge med i ens varmeforbrug. Efter henvendelse til Techem, fandt vi desværre ud af, at en sådan tilgang koster 16.000 kr. om året. Det er mange penge og en sådan beslutning hører til på en generalforsamling.


Bioaffaldsmolokken er og skal forblive låst. På en eller anden mærkelig måde har nogen alligevel fået låget op og smidt affald i molokken. Der må ikke være affald i biomolokken, da den ikke er i brug endnu. Derfor har vi været nødt til at bestille en særtømning som koster 3000 kr. Ærgerlige penge.


Peter er desværre trådt ud af bestyrelsen, han er dog stadig tilknyttet bestyrelsen som konsulent på specielle opgaver.

Vi har gjort os nogle overvejelser i bestyrelsen, om hvad vi vil gøre i det nye år. Bl.a. kunne vi godt tænke os at få stiftet en beboergruppe, der skal starte forskellige aktiviteter op, et grøntudvalg baseret på mere biodiversitet i Teglværksparken oa.

Vi håber, der er nogen, der har lyst til at deltage.

Skriv til os, hvis du vil være med til at gøre Teglværksparken til et sjovere og smukkere sted at bo.

Mange hilsner

Nanna, Dana, Michael, Kirsten og Birgitte

Molokkerne fungerer fint.

Vi er glade for I alle har taget godt imod den nye måde at håndtere affald på.

Det er jeres fortjeneste, at det er gået så godt.

Dog har vi lidt pladsproblemer i molokkerne til både pap og plastik.

Det kan afhjælpes ved at rive/skære pappet i stykker og træde på det hårde plastik, så det bliver fladt.

Flamingo skal på containerpladsen og må ikke komme i molokkerne.


I anledningen af Nytår vil molokkerne være aflåst fra Nytårsaftensdag d. 31.12. kl.14 til den 01.01.kl.12 af hensyn til brandfare oa.


Sætningsskaderne i blok 7 er færdige udvendigt, men der er stadig indvendige reparationer der skal takseres, inden arbejdet kan sættes i gang.

I arbejdet med renoveringen af Teglværksparkens ejendomme, har vi haft møde med administrator og en byggesagkyndig fra Boligexperten.

Grundlaget for mødet var Jahn og partners 8 år gamle tilstandsrapport. Vi besluttede efter mødet at få udarbejdet en ny tilstandsrapport, så vi har det bedste grundlag for at fremlægge de beslutninger, der skal tages på den kommende generalforsamling.

Vi vender tilbage, når tilstandsrapporten skal udarbejdes, da det også vil omfatte besøg i enkelte lejligheder.


Vi har planer om en havevandring engang i det nye år.

Vi har fået nogle henvendelser fra beboere om haver der er misligholdt.

I følge vores vedtægter skal haverne holdes i god og ordentlig stand, da tilgroede haver kan være tilholdssted for rotter.


Derudover har vi fået henvendelser om ting der står i kældergangene. I bedes venligst fjerne jeres ting fra kældergange og nedlagte vaskerum af hensyn til brandfaren.

I det nye år går vi en runde og forhåbentlig er der ikke noget, vi har behov for at fjerne til den tid.


Prisen på udlejning af kælderrum afhænger af størrelse og koste 25 kr. pr kvm pr måned.


Jørgen har desværre måttet forlade bestyrelsen pga. dårligt helbred. Jørgen stiller sig stadigvæk til rådighed for bestyrelsen ved særlige lejligheder.

Vi takker Jørgen for hans store arbejde med vores bebyggelse gennem mange år, og ønsker ham god bedring.

I stedet indtræder Dana Anderson, og vi glæder os til samarbejdet.


I anledningen af julemåneden, har bestyrelsen sat et juletræ op og pyntet med lys omkring legepladsen.


Vi ønsker hermed jer alle en glædelig jul og et godt nytår, og håber på et fortsat godt samarbejde i det nye år.


Tusind tak for opbakningen, det betyder meget for os. Pas godt på jer selv og hinanden især i disse Corona tider.


Glædelig jul, Dana, Nanna, Michael, Kirsten og Birgitte

Ingen kommende events lige nu
bottom of page