top of page

Teglværksparken

Humlebæk 

Nyt 

Her kan du læse hvad der sker i Teglværksparken. Sociale begivenheder, nyt fra bestyrelsen, det grønne udvalg og meget mere. 

Nyhedsbrev nr 9 oktober 2021 Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen.

Vi har haft vores første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Der er gode takter og mange gode kræfter, der er klar til at tage fat. Se ansvarsfordeling i referatet.


Der har været brand i en lejlighed i blok 2, heldigvis uden nogen kom til skade og kun med skader i lejligheden. Skaderne dækkes af forsikringen. Bestyrelsen arbejder videre med brandtiltag.


Vi har haft besøg af en strejferrotte ved blok 15. Kommunens rottemand sagde, at alt var fint i Teglværksparken. Vi skulle dog være opmærksom på at flytte fedtbakker fra grillene i haverne og være påpasselig med fuglefodring. Sørg for at der ikke ligger frø på jorden.


Vi planlægger en løgdag. Vi har penge fra salget af vores gamle skraldestativer som kan bruges til løgindkøb. En gang i slutningen af oktober eller begyndelsen af november mødes alle der har lyst og hjælper hinanden med at grave løg ned. Husk evt. spade eller skovl. Dato følger.


Fæstningerne til svalegangsgelændrene er ved at blive udskiftet. Lige nu foregår arbejdet i blok 5. Blok 1 til 4 står for tur.

Arbejdet med at få sat skridsikkertape på trapperne til svalegange er i gang.

Vi arbejder på at få opsat chikane på stien ved blok 7. Vi er i dialog med kommunen.


Jordfaldshullet ved blok 5 er under udbedring. Heldigvis dækker forsikringen, da der er konstateret hul på kloakken.


Første indslag fra beboerforeningen bliver søndag d. 31. oktober, hvor der bliver skåret græskarhoveder på legepladsen kl. 14. Beboerforeningen indkøber 10 græskar og lys. De færdige græskarhoveder bliver placeret rundt omkring i vores bebyggelse.


Vi håber, at se mange til den ekstraordinære generalforsamling d. 14. oktober og til orienteringsmødet d. 3. november. Begge dage på Humlebæk skole, Baunebjergvej, fællesrum 2. Til den ekstraordinære GF opfordrer vi til at give fuldmagten videre, hvis du er forhindret.


Mange hilsner Alistair, Flemming, Jens, Kirsten og Birgitte

Nyhedsbrev nr 8, september 2021


Vi håber, I har haft en god sommer.

Tirsdag d. 14. september 2021 kl 17 afholder vi generalforsamling i fællesrum 2 på Humlebæk skole, Udskolingen, Baunebjergvej. Allerede d. 14. oktober bliver der afholdt en ekstraordinær generalforsamling samme tid og sted, hvor vi skal vedtage planen for Teglværksparkens renoveringsprojekter. Renoveringsprojekterne bliver fremlagt af Bolig Experten. Vi håber, rigtig mange vil deltage i de kommende møder.


Hen over sommeren har der været cykeloprydning og effekterne bliver afhentet d 1. september.


Hegnet i mellem blok 7 og jernbanen er bestilt, desværre er t-stykkerne i restordre. Så vi må have tålmodighed lidt endnu.


De 4 riste foran opgangsdørene, der er gået i stykker er bestilt, men disse er også i restordre pga. mangel på jern.


Vi har fået tilbud på udskiftning af stolpebeslag på gelændrene på svalegangene på blokkene 1 til 6 Arbejdet går i gang snarest muligt, formentlig i september.


I forbindelse med tilstandsrapporten skal tagene efterses med en drone. Tagene bliver fotograferet for at få et billede af deres tilstand. Mere information følger.


Det skridsikre tape på trapperne til svalegangene er fjernet og der bliver lagt nyt på.


Det væltede træ ved blok 4 og 5 er blevet skåret op og lagt ud i hegnet igen til gavn for biodiversiteten.


Skraldegården giver viceværterne og os problemer pga. manglende sortering. Viceværterne bruger for meget tid på at lave den sortering, vi beboere selv burde lave. Orienter jer venligst på skiltene. Da skralderummet er blevet mindre, er det ikke længere muligt at stille store møbler, så som sofaer og store lænestole i skralderummet. Man må selv køre dem på genbrugspladsen.


Ved indfaldsvejene kommer der nye skilte vedrørende parkering, der tydeligt gør opmærksom på at vores område er privat og kun kan benyttes til parkering af beboere i Teglværksparken.

Samtidig gør vi opmærksom på at trailere ikke kan henstilles på vores arealer.


På gensyn d. 14. september kl. 17


Mange hilsner Michael, Kirsten og Birgitte

Teglværksparken 20. maj 2021

Så er der igen lidt nyt fra bestyrelsen... Desværre har Dana og Nanna forladt bestyrelsen af personlige årsager. Nanna bliver heldigvis ved med at tage sig af vaskerierne. Hun kan kan kontaktes i nr 379a eller på vores mail.

Som I nok kan forstå mangler vi hænder. Så vi håber, at nogen af jer har mulighed for at hjælpe os med ad hoc opgaver, og at I vil overveje, at stille op til bestyrelsen ved næste GF.


Der er kommet endnu flere nye beboere. Specielt i de nye blokke. Velkommen til jer. Vi håber, I bliver glade for, at bo her.

Til jer, der allerede bor her, hjælp dem med at finde sig godt til rette i Teglværksparken. Fortæl dem bl.a., at de kan henvende til vore viceværter og bestyrelsen, hvis de har behov for information.

Der er en gruppe på Facebook for Teglværksparken, vores hjemmeside og Probo.


Der har igennem et stykke tid været problemer med at byens cykellister kører igennem vores bed imellem blok 7 og banen. Der har været opsat forskellige hegn, der er blevet sparket i stykker. Det går ud over vores buske og det er utrygt at færdes på stien. Nu ser vi os nødsaget til, at sætte et mere holdbart hegn op. Det bliver et galvaniseret hegn i 1/2 meters højde. Arbejdet går i gang snarest.

Så er blok 7 færdig renoveret.

Beplantningen ved blok 7 genetableres hurtigst muligt.

Gelænderne i opgang 303, 309, 337, 339 og 389 er reparerede.

Vinduesmanualen til blokkene 7 til 15 er revideret. Den kan hentes hos Kirsten 367 b.

Mht. biodiversiteten, har vi aftalt med viceværterne, at græsplænerne bliver slået højt, den gamle legeplads bliver tilsået med blomsterfrø, der tiltrækker bier og sommerfugle og vi har bestilt 10 sommerfuglebuske i forskellige farver, som et lille forsøg.

Vi afventer Generalforsamlingen før yderligere tiltag.


Vi har et problem med mange hundeefterladenskaber på både stier og i bede, saml venligst op!

Der er faldet et beslag ned fra et gelænder på svalegangen i blok 3. Vi igangsætter en undersøgelse af samtlige gelændere. Derefter går et reparationsarbejde i gang.

I aprilmåned havde vi et strømsvigt pga. en kortslutning. Det bliver nødvendigt, at udskifte en del af ledningerne i el-skabet i blok 5.

Næsten alle af vores gamle skraldestativer er blevet solgt. De resterende bliver destrueret.

Indtægterne bliver brugt til blomsterløg, der kan lægges i efteråret.

Der kommer en cykeloprydning ved stativer og i kældere sidst i maj eller begyndelsen af juni måned.

Hvis I har kommentarer til det grønne område, så kontakt bestyrelsen.

Viceværterne har brug for arbejdsro.

Ved renoveringer af lejligheder og haver skal der vises hensyn til naboer og husk at varsle. Sørg for at holde orden på byggepladsen.

Hegn i haverne skal placeres højst 5 meter fra husmur og må højst være 1,80 meter høje. Der skal plantes hæk uden for hegnet til grønne arealer.

Ved blok 1 til 6 skal det være spirea og ved blok 7 til 15 liguster. Er du tvivl kontakt bestyrelsen.

Vi regner med og håber på en General forsamling i begyndelsen af september.

Indtil da ønsker vi jer en rigtig god sommer.

Med venlige hilsner Michael, Kirsten og Birgitte

Ingen kommende events lige nu
bottom of page